Firma Handlowo-Usługowa „GARDINO”- Marcin Zwolan zakończyła realizację projektu „zadania „Rozwój firmy Handlowo-Usługowej „GARDINO”- Marcin Zwolan poprzez zwiększenie oferty usług w zakresie wynajmowania profesjonalnego sprzętu rekreacyjno – sportowego.” w ramach Poddziałania 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020. W ramach zadania zakupiono profesjonalny sprzęt rekreacyjno - sportowy.


Całkowita wartość projektu: 137.484,00 zł
Dofinansowanie: 67.097,00 zł